Scleranthus

Scleranthus

Хрущялка (Scleranthus annuus)

Хрущялката е олицетворението на вечното колебание и нерешителност. До степен такава, че изборът между две дрехи става мъчителна задача. Животът в непрестанно люшкане от една посока в друга не е лесен. Това касае от ежедневни дребни избори до решения с по-големи залози. По същия начин се отнася за настроенията, които се сменят от крайност до крайност в рамките на минути. А също така може да има и чисто соматична изява – загуба на равновесие, лесно гадене при пътуване и пр. Затова пък в положителния си аспект те са пълна противоположност на описаното – овладяни, решителни и непоколебими, те бързичко привеждат в действие решенията си.