Mimulus

Mimulus

Мимулус (Mimulus guttatus)

Мимулусът е цветът на страховете. Онези, които можем да осъзнаем и да определим ясно. Обикновено се страхуваме от това, което не разбираме, или не харесваме. Но лекът овладява тези страхове и ни помага да приемаме предизвикателствата на живота с невъзмутимо спокойствие и самообладание и често ни позволява да се посмеем над собствените неволи. Хората мимулус често са стеснителни и затворени и не общуват лесно, изчервяват се от нищо и от притеснение могат да започнат да пелтечат. Но преодолели това, те могат да бъдат и сериозни куражлии с ведър поглед и подход.