Wild Rose

Wild Rose

Шипка (Rosa canina)

Меланхолия, апатия, примирение. Това са „болките“ на шипката. Тези хора виждат негативното в живота, но сякаш нямат ни най-малко намерение да се борят с него. За тях просто от това няма смисъл. Те по-скоро се стараят да приучат себе си да живеят с лошото такова, каквото е, без да се оплакват и вайкат, тъй сякаш то е абсолютно неизбежно и непроменимо. Дълбоко в себе си смятат, че просто трябва да изтърпят какъвто жребий ѝм се е паднал. Ако обаче могат да се откъснат от тази нагласа и да преодолеят този безрадостен подход към света разбират, че притежават естествено любопитство и интерес към живота, изпълнени са с жизнерадост и откровено се наслаждават на всичко в живота.