Wild Oat

Wild Oat

Овсига, див овес (Bromus ramosus)


Дивият овес в отрицателен аспект е цветът на хората, изпитващи дълбоко неудовлетворение поради факта, че не са открили своето истинско призвание в живота. Те имат множество таланти и умения, но нямат постоянство. Не знаят с какво да се захванат и към какво да се насочат. Започват куп неща едновременно, но рядко довеждат нещо докрай. Можем да обобщим това по следния начин: „От ВСИЧКО по малко и най-много от НИЩОТО“. Колко вярно и много тъжно и стресиращо. Ако преодолеят това, тези хора са изпълнени с дълбоко удовлетворение, тъй като не само са открили призванието си, но и го следват и изживяват.