Water violet

Water violet

Водна теменуга, хотония (Hottonia palustris)


Водната теменуга изглежда от просто дистанцирана и горда до откровено надменна и високомерна. Това са хора с висок интелект и големи умения и качества, които сякаш могат да се справят перфектно с всичко. Когато добавим тяхната сдържаност и деликатност, благодарение на които никога не се месят в чуждите дела и фактът, че са в голяма степен интроверти и не обичат да се разкриват, става ясно защо лесно биват описвани като саможивци. Понякога това наистина е така, но в много случаи е само привидно. Те с готовност помагат, но само когато помощта им бива поискана. И разбира се, помагат наистина добре. Това е лекът за всички, които изпитват самота, изолация и отчуждение.