Sweet Chestnut

Sweet Chestnut

Сладък кестен (Castanea sativa)


Когато смятаме, че няма светлина в тунела, имаме нужда от сладкия кестен. Той помага при състояния на дълбока безнадеждност и отчаяние, когато умът и душата са крайно изтерзани и не намираме изход от ситуацията си колкото и да търсим, каквото и да правим. Положили сме всички усилия и сме достигнали границите на собствените, дори на човешките възможности. Сладкият кестен ни помага да преодолеем това мъчително състояние и ни изпълва със съпричастност и отзивчивост към страданията на другите.