Rock Rose

Rock Rose

Жълтак, скална роза (Helianthemum nummularium)

Лекът за паника. Огромна, обземаща и разтърсваща до мозъка на костите. За радост подобни състояния са временни и краткотрайни, но тъй като са много мощни, потърпевшите имат нужда от бързо облекчение. Когато преминат в положително състояние, тези хора са смели и себеотрицателни до степен на саможертва.