Pine

Pine

Бор (Pinus sylvestris)

Цветето на вината. Това е изключително зловредно и дълбоко увреждащо чувство. То може да бъде остро и с много конкретен източник, но може да бъде и размито и неясно и дълбоко погребано в подсъзнанието ни, откъдето коварно да отравя целия ни живот. Борът има изявено ниска самооценка, достигаща до ярък комплекс за малоценност. Той има вечна склонност да се извинява, да посипва главата си с пепел и да поема всякаква и всечия вина. Самообвиненията и самобичуването са ужасен начин да съществуваме със себе си и ни карат да живеем с убеждението, че „не сме заслужили“. Затова е нужно да посегнем към този лек, който да ни помогне да трансформираме тези чувства в умението за адекватна оценка на качества и недостатъци и за приемане и умереност в отношението към самите себе си. Това ще ни помогне и за по-здрави отношения с другите.