Oak

Oak

Дъб (Quercus robur)

Дъбът е цветът на постоянната борба и усилие. Това са хора с дълбоко вкоренено чувство за отговорност и дълг, за които няма спирка и няма почивка докато не изпълнят задълженията си. Проблемът е, че задълженията нямат край, а дъбът се нагърбва не само със собствените, но и с чуждите. С цялото си постоянство, търпение, здрав разум и сякаш безкрайна издръжливост, той е стожерът на семейството. И така се докарва до състояние на изтощение,  отчаяние и дори пълен срив. Иска му се да се спре, но не знае как. Вижда се, че всички изброени качества на дъба са положителни, но прекаляването с тях води до лоши последици. Затова на дъба са нужни баланс и умереност, с които ще избегне състоянието „прекален светец и богу не е драг“. Именно това се постига с този лек.