Honeysuckle

Honeysuckle

Орлов нокът (Lonicera caprifolium)

Лекът за тези, които с нега и носталгия се обръщат към миналото, защото не са удовлетворени и щастливи в настоящето и нямат светли очаквания за бъдещето. Когато се поддадем на това състояние, ние сякаш изпадаме в ступор, с ума си живеем в миналото и ни най-малко той не работи за физическото ни тяло, което съществува единствено тук и сега. Това раздвояване е силно нездраво и може да доведе до различни негативни психо-соматични реакции. В положително състояние тези хора успяват за извлекат поука от житейския си опит и да я приложат в живота си, без да носят товара на отрицателното преживяване, довело до нея.