Heather

Heather

Калуна (Calluna vulgaris)

Калуната често бива наричана енергиен вампир. Тя е себична, съсредоточена в себе си и собствените си нужди, голяма част от които се изчерпват с необходимостта да бъде непрестанен център на внимание за всекиго и при всякакви обстоятелства. Предизвиква у околните от досада до пълно изтощение. Не бива обаче да сме твърде строги и осъдителни. Всъщност, ако се намират в хармония със себе си, тези хора имат много любов и разбиране, които безкористно и с голямо себеотрицание да раздават на другите.