Crab Apple

Crab Apple

Дива ябълка, киселица (Malus pumila)

Киселицата е лекът на менталната и телесна чистота. Тя е за тези, които смятат, че са „нечисти“, или имат сериозен физически недостатък, от който дълбоко се срамуват. Те са така съсредоточени в него, че той взема контрол над живота им и може да доведе до обсесии и отчаяние. А обикновено е нещо, което другите ни най-малко не виждат в такава светлина. В положително състояние тези хора са господари на собствения си ум, разсъждават трезво и спокойно и преценяват нещата в адекватни пропорции.