Clematis

Clematis

Клематис, повет (Clematis vitalba)

Клематисът е за онези, витаещи из облаците. Те са сякаш отнесени, неприсъствени, по една или друга причина. Много често такива са хората на изкуството. Те имат развита интуиция и нямат непосредствен интерес към настоящето, което изглежда сиво и безлично в най-добрия случай. Много поспаливи са. Когато преминат в положителен аспект те могат да бъдат едни от най-дейните и отдадени хора, с увлечение и вкус към живота.