Cherry Plum

Cherry Plum

Дива слива, джанка (Prunus cerasifera)


От тенджерата под налягане към спокойните и овладени ум и тяло!
Джанката е цветето на крайностите – от крайния самоконтрол, до тенджерата под налягане. Сигурно познавате такива хора – те са сякаш съвършени, цари изключителен ред както във външността, така и в дома им и никога не губят присъствие на духа. Точно поради този зловещ самоконтрол е по-добре да не ги срещате в момента, в който тенджерата под налягане избухва. Факт, случва се изключително рядко. И все пак. Страхът от загубата на контрол върху ума и/или физическото тяло е така голям, че може да доведе до мании, зависимости, параноя, самоубийствени мисли. В същото време това е цветът на сякаш безкрайната издръжливост на ум, тяло и дух.