Centaury

Centaury

Червен кантарион (Centaurium umbellatum)

Centaury (червен кантарион) (Centaurium umbellatum)
От сервилност към висша служба и подкрепа!
Това е цветето на служенето. В своята крайност тези хора са до такава степен отдадени на изпълнението на чужда воля, независимо дали в службата или у дома, та съвсем са забравили себе си, до пълно обезличаване. Направо залиняват. Ако обаче успеят да преминат в балансирано състояние, те са именно онези, които истински умеят да помогнат. Те знаят кому, колко, кога и как да дадат, а това е рядко умение, при това запазвайки себеуважение.