Beech

Beech

Бук (Fagus sylvatica)

От нескончаемо критикарство към висше разбиране!
Букът е за онези от нас, увлечени в нескончаемо критикарство. Те знаят всичко най-добре, имат непосилно високи стандарти. В очите на един бук всички наоколо все не се справят както трябва, в резултат на което той трудно ги изтърпява и едвам се сдържа да не ги поправя на всяка крачка. Всъщност, макар и да ни е неприятно да признаем, той често наистина знае най-добре. Има много познания и умения и когато е в равновесие и хармония успява да ги сподели по чудесен начин с околните, което го прави ценен приятел и колега.