Vine

Vine

Лоза (Vitis vinifera)


Лозата е цветът на доминацията. В своя отрицателен аспект тя варира от чист деспотизъм до неприятно командаджийство. Уверени в себе си, тези хора не се съобразяват с мисленето и мнението на околните, те са убедени в правотата си до степен такава, че дори не смятат за нужно да дадат разяснение за мотивите си. Изискват безпрекословно подчинение и го налагат с желязна дисциплина, граничеща със жестокост. В положителния си аспект обаче те са изключителни лидери и ментори. Имат дълбоко познание за това кой на какво е способен и на кого каква задача може да се повери. Те разпределят задълженията с мъдрост и умение, проявяват разбиране и търпение и естествено увличат хората след себе си благодарение непоклатимата си увереност, ентусиазъм и умерени напътствия.