Aspen

Aspen

Трепетлика (Populus tremula)


От свръхчувствителност към непоклатимост!
Трепетликата е за свръхчувствителните. Тези, които са преследвани от ирационални страхове и притеснения. Тревоги, които не могат да дефинират ясно. Може да страдат и от смътни лоши предчувсвтия и страхове от свръхестественото, граничещи с ужас и паника, които се появяват както нощем, така и посред бял ден. Но тези, които успеят да се освободят от подобна хватка, са невъзмутими и непоклатимо уверени в това, че „всичко ще бъде наред и всъщност – всичко Е наред“.