Общи условия

Общи условия
 

Признаваме, че тази част е действително досадна, но за съжаление е задължителна. Моля, прочетете Общите условия, защото за да си запишете час за индивидуална сесия, да се запишете на курс или Ваканционна Академия, ще е нужно да ги приемете. 

Тези Общи условия се прилагат при всички поръчки, резервации, записвания и пр. с „Бах и АЗ“ за всякакви събития като индивидуални сесии, курсове, ваканционни академии и пр., предоставяни или лично, в която и да било държава, или дистанционно посредством телефон/интернет; онлайн-курсове (е-Курсове); всички и всякакви физически и дигитални услуги и/или продукти, предоставяни от „Бах и АЗ“.  

1. Компанията “Бах и АЗ“ ЕООД
„Бах и АЗ“ е фирма, регистрирана с ЕИК 204255993 е Търговския регистър, със седалище в гр. София, ул. Бисер 15, п.к. 1421, България. Фирмата оперира съгласно Търговския закон и е притежавана и управлявана от Александра Златарова, PhD, BFRP.  

2. Вашите отношения с „Бах и АЗ“ и хотела/хотелите (когато е приложимо) за курсове/ваканционни академии и други събития.
"Хотел/ите" се отнася до всеки такъв, в който се провеждат събития за „Бах и АЗ“ ЕООД. „Бах и АЗ“ отговаря за съдържанието и предоставянето на образователните материали за събитието (курс, семинар, индивидуални сесии и пр.). Хотелът отговаря за настаняване, условия, храна, трансфери и пр. в зависимост от Вашата договорка и Вие ще бъдете в директни отношения с него. „Бах и АЗ“ е договорила 10% отстъпка за Вас от редовната цена на услугите за конкретния период на Вашия престой, което е предоставено като информация на фирмения сайт (www.bach-az.com). „Бах и АЗ“ не носи отговорност за проблеми, произтичащи от предоставянето на услуги или условия от страна на хотела/ите или за неточности в информацията относно последните. 

3. Онлайн/Дигитални Продукти и Услуги 
В случай на покупка на онлайн-курс/дигитален продукт и съгласявайки се с настоящите Общи условя, Вие и само Вие имате право да използвате материалите от курса. Споделянето на съдържанието и материалите с други по какъвто и да било начин е престъпление и нарушение на авторското право и на настоящото споразумение.  
В случай на технически проблеми от наша страна, ние ще положим всички усилия да отстраним проблема по възможно най-бързия начин и при всички случаи да Ви предоставим всички материали/съдържание към този курс/продукт. Ако проблемът произхожда от техниката, използвана от Вас, „Бах и АЗ“не носи отговорност, но в качеството си на лоялен партньор ще се постарае да Ви предостави подходящ съвет за решаване на проблема, доколкото това е възможно.  

4. Informed Consent for Participation  
За да вземете решение за участие в събитие/курс, предлагани от „Бах и АЗ“ ЕООД съществено е да бъдете запознати със същността на Баховата терапия и използваните от нея есенции. Подробна информация по въпроса е предоставена на интернет-страницата на компанията (www.bach-az.com) в секцията, касаеща теорията. Информация за съдържанието на конкретните събития е предоставена в секцията „Изберете за себе си!“. Ако все още чувствате, че имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас (вижте секция „Лесна навигация и контакт“) и да зададете въпросите си. Моля, имайте предвид, че 

ще са ни необходими между 1 и 2 работни дни за отговор. Ако смятате, че Ви е необходима консултация с личния Ви лекар, не се колебайте да я направите. Резервирайте място за участие само след като се чувствате сигурни в решението си и удовлетворени от информацията, с която разполагате. 
По-долу може да видите обобщение на някои основни принципи  
a)    Баховата терапия работи с емоции, чувства и мисловни нагласи, а не с физически симптоми 
b)    Баховите есенции са напълно безопасни. Дотолкова, че се дават на новородени, бременни и кърмачки. Всички използвани есенции са от Nelsons… 
c)    Баховите есенции оказват нежен и деликатен ефект -  при използването им не се наблюдават бързи и драстични промени, освен ако оплакванията Ви не са свързани със ясно разпознаваема, силно обострена и краткосрочна емоция, която да бъде облекчена по същия начин, по който е възникнала. 
d)    При прилагането на Баховата терапия и особено когато сме се насочили към по-хронични състояния, имаме нужда от време, търпение и постоянство. 
Във всички случаи Вие сте тези, които следва решат дали искате да продължите, или да спрете, въз основа на собствена преценка и усещане, тъй като Вие носите пълна отговорност за своето здраве и благосъстояние. Приемайки настоящите условия и участвайки в съответното събитие, Вие давате информираното си съгласие.  

5. Освобождаване от отговорност в случай на здравословнио проблеми  
Бах и АЗ ЕООД не предоставя медицински съвети/мнения и в никакъв случай предлаганите услуги не могат да бъдат заместител на адекватна медицинска консултация. 
Ако имате каквито и да било съмнения относно Вашата пригодност да участвате в някое от предлаганите събития/услуги лично или виртуално, моля посъветвайте се с личния си лекар. 
Ваша отговорност е да уведомите „Бах и АЗ“ за здравословно състояние, което можед апопречи на, да ограничи, или по какъвто и да било начин да повлияе на участието Ви в която и да било дейност.
Вие носите пълна и изключителна отговорност да прецените дали да участвате в събитие или да се възползвате от услуги, предоставяни от „Бах и АЗ“ ЕООД. Компанията не носи отговорност за преки или косвени здравни щети. 
    
6. Освобождаване от отговорност в случай на  непредвидими събития
„Бах и АЗ“ ЕООД не носи отговорност за влошени метеорологични условия, стачки, закъснения в транспорта, технически проблеми и всякакви други непредвидими събития, които биха могли да възпрепятстват участието Ви (лично или виртуално) в индивидуална сесия, курс, ваканционна академия или което и да е закупено от Вас събитие. Препоръчително е да имате подходяща застраховка за пътуване, когато е предвидено такова във връзка с конкретното събитие.    

7. Освобождаване от отговорност в случай на  кражба и загуба на имущество
„Бах и АЗ“ ЕООД не носи отговорност при никакви обстоятелства, за кражба или загуба на Ваша лична собственост. Защитата й е Ваша лична отговорност.

8. Payments    
Тази клауза касае само заплащането към „Бах и АЗ“ ЕООД и не е свързана със заплащане на хотел/и. 
Като цяло, плащания за събития/услуги/продукти към „Бах и АЗ“ ЕООД не подлежат на възстановяване. 
Все пак, ако имате нужда да откажете участие в лятна академия/курс поради неотложна медицинска ситуация/проблем, моля уведомете „Бах и АЗ“ незабавно и предоставете съответната документация и обяснете случая подробно. Отказът Ви от ползване на хотелски услуги следва да обсъдите с хотела. 

приложим наште права и споразумения; или когато считаме, че разкриването на тази информация е необходимо, или подходящо, включително например за защита на нашите права, собственост или безопасност, на нашите ползватели, или на други лица. 
Сигурността на личните Ви данни е важна за нас. В „Бах и АЗ“ ние взимаме физически, електронни и процедурни мерки, за да защитим личната Ви информация. Все пак, „абсолютна сигурност“ в интернет пространството не съществува и винаги съществува риск от електронно прехвърляне на информация. На нашия интернет сайт Вашата чувствителна информация е защитена по няколко начина: a) framework на нашия сайт е програмиран съгласно утвърдени изисквания и предоставя високо ниво на сигурност, за разлика от готови за ползване платформи и приложения; b) използваме една от най-добрите хостинг-компании; c) използваме сигурна https връзка; d) за сигурни плащания използваме услугите на PayPal.  
След получаването на заявка от Ваша страна за промяна във Вашата информация, ще положим разумни усилия Вашата информация, съхранявана в активните ни бази-данни, които ползваме за опериране на интернет-сайта, ще бъдат актуализирани, поправени, променени, или изтрити колкото скоро това е възможно.  Все пак, запазваме право да запазим информация, която сме актуализирали, поправили, промененили, или изтрили от активните ни бази-данни, в архива си. Можете да изискате пълно заличаване на данните Ви посредством писмено заявление. 

Не-лична информация (която сама по себе си не може да бъде използвана за да бъдете идентифицирани, или за връзка с Вас, като например техническа информация от рода на IP-адрес, типа на браузъра, който използванте, сайтове, които посещавате непосредствено преди или след нашия и други анонимни данни, включващи използването на нашия сайт) бива събирана докато Вие използвате нашия сайт посредством „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък обем данни, който се изпраща към Вашия браузър от интернет-сървър и който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. „Бисквитките“ не съхраняват Ваша лична информация (освен ако вие съзнателно не я предоставите). Повечето браузъри могат да бъдат настроени да Ви уведомяват, когато „бисквитка“ бъде пратена към твърдия Ви диск. Можете да откажете да приемате „бисквитки“, но това може да повлияе опита Ви от работата в интернет. Също така можете да изтривате „бисквитки“, които вече са били запазени на компютъра Ви.      
Ние използваме агрегирана не-лична информация, за да получаваме данни за географското разпределение на клиентите си, възрастовите рамки и пр. Анализът на събраната не-лична информация ни позволява по-добро разбиране за нуждите на клиентите ни и следователно подобряване на съдържанието на сайта и на предлаганите услуги.   

Правила за защита на личните данни на трети страни    
Интернет страницата на компанията (www.bach-az.com), както и е-мейли от нас, могат да съдържат линкове към други интернет-страници.  Ние нямаме контрол върху практиките за защита на личните данни, прилагани от нашите партньори, или от други сайтове, към които ние даваме линкове. Трябва да проверите лочно да проверите техните правила за защита на лични данни.  

Тези Общи условия са актуализирани към настоящото си съдържание на 31 Октомври 2017 и могат да бъдат адаптирани във всеки един момент с цел да отговарят на законовите изисквания. 

12. Юрисдикция  
Всички неясноти, които биха възникнали в резултат на приложението, интерпретацията и/или прекратяването на споразумението за резервиране/закупуване, или във връзка с поръчка към Бах и АЗ ЕООД, за които тези условия са приложими, са в юрисдикцията на Българската държава.

13. Съгласие  
Необходимо е да дадете съгласие. 
В случай, че резервирате от името на някого, имайте предвид, че давате съгласие от негово/нейно име, следователно е необходимо да бъдете упълномощени.

 
Внимателно прочетох условията и съгласно чл. 298 От Търговския закон се съгласявам с всички гореизложени точки.